avt

Trùm Ve Chai

Xác nhận thất nghiệp

Đi bụi từ 2013, ngao du khắp amazon đến bay. Tốt nghiệp đại học bôn ba tiểu đệ lại quay về với Thất Nghiệp Hội. Giờ vẫn ngồi ngay ngắn, gác chân gác chân lên vựa ve chai chờ các đại hiệp tương trợ!

Contact for work

TikTok

Trùm Ve Chai

Messenger

Phạm Nghĩa

Zalo

Phạm Nghĩa

Phone

0888.333.444

VPBank - Phạm Ngọc Nghĩa

170650239

TCBank - Phạm Ngọc Nghĩa

19032391434433

Copyright © Phạm Nghĩa