avt

Trùm Ve Chai

Xác nhận thất nghiệp

Đi bụi từ 2013, ngao du khắp amazon đến bay. Tốt nghiệp đại học bôn ba tiểu đệ lại quay về với Thất Nghiệp Hội. Ngày ngày ngồi hóng các đại hiệp đến tương trợ!

Contact for work

Messenger

Phạm Nghĩa

Zalo

Phạm Nghĩa

Phone

0888.333.444

Copyright © Phạm Nghĩa